Logistema supply chain management

Logistema_kedja

  • Våra uppdrag spänner över hela försörjningskedjan. Från gränssnitten och frågeställningarna mot leverantörer genom uppdragsgivarens egna verksamhet och ut mot marknaden dvs. kunderna.
  • I våra uppdrag jobbar vi på alla nivåer i uppdragsgivarens organisation. Från företags- och verksamhetsledning till utförarna på operativ nivå.
  • I och med att vi jobbar på alla nivåer har vi stor erfarenhet av att utreda och utveckla strategiska och strukturella frågor och därefter bryta ner dem till konkreta och i verkligheten varaktiga förbättringar på operativ nivå.
  • Ledstjärnor i vårt arbete är: Rätt kapitalbindning, korta ledtider, hög produktivitet och hög leveransförmåga.
  • Vi har en bra förmåga att få alla intressenter längs flödet, interna och externa, att samarbeta för att uppnå optimalt resultat – kundnytta <-> resursinsats.