Privat näringsliv

Logistema har lång erfarenhet av att hjälpa uppdragsgivare inom många olika industrier. I våra uppdrag är alltid helheten och den verkliga kundnyttan i fokus.

Uppdragen kan såväl vara koncernövergripande i en internationell miljö som en delmängd, exempelvis hur vi på bästa sätt ökar produktiviteten i en enskild anläggning.

Analyserna vi genomför berör nästan alltid alla aspekter så som ekonomi, teknik och organisation och sammanställs i business case på olika nivåer innan ett genomförande.

Vi har genom åren skaffat oss en omfattande erfarenhet och varit verksamma inom de flesta branscher till exempel verkstad-, träindustri, medicinteknik, telecom, dagligvaruhandel m.m.

Exempel på uppdrag

Machine shop of metallurgical works indoors room

  1. Företaget hade vuxit och hade fem produktionsanläggningar där komponenterna skickades till en sammansättningsfabrik. Logistema tog fram en lösning som innebar att både komponenter och slutmontage kunde ske i samma enhet. Resultatet blev en betydligt högre produktivitet och dessutom drastiskt minskade transporter mellan produktionsanläggningarna.
  2. Uppdragsgivaren är en grossist som levererar till offentlig sektor. Genom att fokusera på totalkostnad och leveransförmåga kunde kapitalbindningen minskas med 30%, samtidigt som leveransservicen ökade från 85% till 97%.
  3. Uppdragsgivaren opererar på grund av teknikutveckling på en krympande marknad. Logistema har tagit fram strategier och regler för operativ styrning för att möta marknadsutvecklingen.
  4. Uppdragsgivaren tar order där produkterna tillverkas mot order i lågkostnadsland i Europa med en leveranstid på ca 4-6 veckor. Logistema tog fram ett förslag som innebar att monteringen flyttades till Sverige med resultat att leveranstiden minskade till en vecka och den totala kostnaden minskade med 5%.