Om Logistema

  • Logistema AB är ett managementkonsultbolag med kärnverksamhet inom Supply Chain – och Change Management sedan snart 50 år.
  • Vi är alla seniora konsulter, med en akademisk examen och med god internationell erfarenhet från arbete som linjechefer och/eller verksamhetsutveckling från tiden före anställningen på Logistema. Vi som idag är verksamma på Logistema har alla jobbat som seniora konsulter i mer än 15 år.
  • Våra konsulter är idag lokaliserade i Göteborg och Stockholm.
  • Vi värdesätter professionell ödmjukhet samt kunskap hämtad från verkligheten vilket betyder att vi har kompetensen och beslutsamheten att genomföra konkreta och varaktiga förbättringar av våra kunders försörjningskedjor.
  • Fokus ligger alltid på att arbeta tillsammans med kundorganisationen. Vårt mål är att höja kompetensen hos våra uppdragsgivare.