Offentlig sektor

Sedan vi fick vårt första uppdrag inom offentlig sektor har det spridit sig till fler regioner, då vår kompetens och vårt arbetssätt uppskattas i denna omgivning. Vi har genomfört mer än 20 uppdrag inom bland andra följande regioner; Östergötland, Värmland, Dalarna, Södermanland, och Jönköping.

Våra uppdrag har primärt kretsat kring servicelogistiken på sjukhusen och distributionssystemen inom regionerna. Vi har lärt oss behov och krav längs hela flödet från godsmottagning till förbrukningsställe på vårdavdelning.

Vi har sett att det finns stora behov av att skapa effektivare processer ur ett helhetsperspektiv. Det gäller att överbrygga gränssnittet service <-> vård och skapa lösningar som, på ett effektivt sätt, möjliggör de mest effektiva vården.

Ett sätt att effektivisera är att automatisera olika moment t.ex. med hjälp av AGV, rörpost/smågodstransportörer, robotar etc. Det har visat sig att mer genomgripande automatiseringar blir effektivast vid nybyggnation av sjukhus men att det även finns potential för befintliga sjukhus. Vi har genomfört flera uppdrag kring detta ämne.

Exempel på uppdrag

Long corridor in hospital with surgical beds.

  1. Framtagande av ny strategi för den interna servicelogistiken i samband med tillbyggnad/ombyggnad av ett befintligt sjukhus innefattande utredning kring ev. automatisering-AGV/rörpost
  2. Effektivisering av den interna servicelogistiken – godsmottagning, distribution av förbrukningsmaterial/ textilier/ läkemedel/ varm mat/ kolonialvaror/ post/ hjälpmedel, sophämtning, patienttransporter
  3. Centrala omklädningsrum – lokalisering ur ett flödesperspektiv, dimensionering, försörjningssystem av personaltextilier – textilautomater
  4. Flödesanalys avseende persontrafik (personal, patienter, besökare) i samband med ombyggnation av sjukhus. Syfte att skapa en lösning där trängsel undviks.
  5. Utveckling/ implementering av ny Centraldepå för förbrukningsmaterial till Sjukhus/ Vårdcentraler.
  6. Transportoptimering avseende prover, hjälpmedel, textilier, förbrukningsmaterial etc. inom en Region