Försörjningskedja i världsklass

Logistema hjälper dig att utveckla din försörjningskedja till världsklass oavsett om du jobbar inom privata näringslivet eller offentlig sektor. Vill du genomföra förändringar/förbättringar och uppnå långsiktiga konkurrensfördelar i din verksamhet är Logistema rätt partner för dig.

Vi uppnår positiva effekter genom nära samarbete med våra uppdragsgivare i hela förändringsprocessen där vi inte bara genomför analyser, utan ofta är drivande i hela förändringsprocessen.

Utöver utredningar, analyser och studier kan vi även hjälpa er som direkta projektledare och temporära linjechefer.

Kommentarer från uppdragsgivare

”Logistema-konsulterna har en unik förmåga att förankra nya arbetssätt och gränssnitt, både hos ledning och verksamhet”

”Logistemas långa erfarenhet gjorde att vi snabbt kunde gå från tanke till genomförande och därmed snabbt öka lönsamheten.”

”Logistemas gedigna erfarenhet inom flera Regioner gör att vi känner oss trygga när de kommer fram med förslag till förbättringar”